• HÀNG THANH LÝ

Trong quá trình vận chuyển có nhiều rủi ro . Do thời tiết hoặc đè nén bởi các kiện hàng khác nhau . Làm sản phẩm bị móp méo vỏ hoặc hỏng vỏ . Nên có những mặt hàng cửa hàng sẽ thanh lý giá gốc hoặc lỗ vốn .

HÀNG THANH LÝ

0936500464
0936500464