Cốc Thủ Dâm Xoáy Dream House

Cốc Thủ Dâm Xoáy Dream House

Còn hàng

700.000

  • Kích thước: 95mm(D) × 215mm(H)
  • Nguồn điện: Sử dụng sạc, chân sạc USB cao cấp
  • Thời gian sạc đầy: 30 phút.
  • Thời gian sử dụng: Sau khi sạc đầy, bạn có thể sử dụng trung bình trong khoảng 2 tiếng .
  • Chế độ rung: Có chế độ rung 7 tần số khác nhau
  • Chế xoáy: Xoáy đảo chiều tăng kích thích
  • Chế độ rên: Âm thanh rên sinh động, tăng kích thích có thể phát loa ngoài hoặc sử dụng tai nghe
Số lượng